Shopping Cart
Rocky Patel Fresh Pack Honduras

Rocky Patel Fresh Pack Honduras

$39.95

Country of Origin: Varies

Cigar Length: Varies

Cigar Shape: Varies

Cigar Ring Gauge: Varies

Strength: Varies

Rolling Type: Handmade